Ders Adı Karşılaştırmalı Din Öğretimi
Ders Kodu 2ceba5fec4364b2dab
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak AB ülkelerindeki din eğitimi ve öğretiminin hukuki yapısını bilmek, AB ülkelerindeki eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyip farklılıklarını ortaya koyabilmek AB ülkelerindeki din eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olmak Din ve ahlak eğitimi açısından AB ülkeleri arasındaki farklılıkları kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -Karşılaştırmalı Eğitimin tanımı, tarihsel gelişimi ve yöntemleri Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki din eğitimi, içeriği, metotları ve yöntemleri. Ayrıca bu ülkelerdeki din devlet ilişkileri. Avrupa Birliği ülkeleri ile kendi ülkemizde verilen din eğitimindeki benzerlik ve farklılıklar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, öğrencilerin, belirlenen, çeşitli ülkelerdeki eğitim ve din öğretimi sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırabilecek duruma gelmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki din eğitimi içeriği ve metodu hakkında bilgi vermektir.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Karşılaştırmalı Eğitim Yöntemleri
2 Türkiye’deki eğitim sisteminin incelenmesi Türkiye’deki Din öğretiminin incelenmesi
3 AB Ülkeleri hakkında genel bilgiler AB ülkelerinde din eğitimi ve öğretiminin hukuki yapısı
4 AB ülkelerinde din ve eğitime ilişkin farklı model ve yaklaşımlar
5 Almanya’nın genel eğitim yapısı Almanya’da din eğitimi ve öğretimi
6 İngiltere’nin genel eğitim yapısı İngiltere’de din eğitimi ve öğretimi
7 Avusturya’nın genel eğitim yapısı Avusturya’da din eğitimi ve öğretimi
8 Hollanda’nın genel eğitim yapısı Hollanda’da din eğitimi
9 Fransa’nın genel eğitim yapısı Fransa’da din eğitimi
10 Finlandiya’nın genel eğitim yapısı Finlandiya’da din eğitimi
11 AB ülkelerinde din eğitiminin geleceği
12 Diğer ülkelerdeki din öğretimi uygulamalarından Türkiye’ye uyarlanabilecek olanların tartışılması ve uygulamaların olası sonuçları
13 Diğer ülkelerdeki din öğretimi uygulamalarından Türkiye’ye uyarlanabilecek olanların tartışılması ve uygulamaların olası sonuçları
14 Proje Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 2 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 3 3 9
Proje 2 15 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu *ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model, Ankara: Pegem. *DEMİREL, Özcan (2000) Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem. *SAĞLAM, Mustafa (1999) Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. *SÖZER, Ersen (1997) Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa Eğitim Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. *TÜRKOĞLU, Adil (1998) Karşılaştırmalı Eğitim ?Dünya Ülkelerinden Örneklerle?, Adana: Baki Kitapevi. 2007. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi. Ensar Neşriyat, İstanbul. Altaş, N. 2003. Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara. Erginer, A. Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Pegem Yay., Ankara. Jakson, R. 2007. Religion and Education in Europe. REDCo. Waxmann
Diğer Kaynaklar *ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model, Ankara: Pegem. *DEMİREL, Özcan (2000) Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem. *SAĞLAM, Mustafa (1999) Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. *SÖZER, Ersen (1997) Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa Eğitim Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. *TÜRKOĞLU, Adil (1998) Karşılaştırmalı Eğitim ?Dünya Ülkelerinden Örneklerle?, Adana: Baki Kitapevi. 2007. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi. Ensar Neşriyat, İstanbul. Altaş, N. 2003. Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara. Erginer, A. Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Pegem Yay., Ankara. Jakson, R. 2007. Religion and Education in Europe. REDCo. Waxmann
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)