Ders Adı Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri
Ders Kodu 9c3d88d9ddd24c409d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din öğretiminde iletişim sürecini etkili olarak uygulayabilecektir. Din öğretimi teknolojilerinin din öğretimindeki yerini ve önemini kavrayabilecektir. Din öğretiminde kullanabilecek öğretim materyallerini seçip tasarlayarak hazırlayabilecektir Din öğretiminde sunumlar hazırlayıp etkili olarak sunumlar yapabilecektir. Din Öğretiminde görsel-işitsel öğretim araçlarını etkili olarak kullanabilecektir. Din öğretiminde bilgisayardan yararlanarak değişik öğretim etkinlikleri düzenleyebilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din öğretimi teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri ile ilgili din öğretimi materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din Öğretiminde teknoloji destekli materyal üretebilme
Dersin Amacı Din öğretim araç-gereçlerinin kullanılması ve din öğretimi materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazananabilme.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar: Din Öğretimi ve Teknolojisi
2 Din Öğretiminde İletişim Süreci ve Öğeleri
3 Din Öğretimi Teknolojilerinin Özellikleri
4 Din Öğretimi Teknolojilerinin Din Öğretimindeki Yeri ve Önemi
5 Din Öğretimi Materyallerinin Seçimi
6 Din Öğretimi Materyallerinin Tasarımı ve Hazırlanması
7 Din Öğretimi Sunu Materyallerinin Hazırlanması
8 Din Öğretiminde Öğretim Araçlarının Etkili Kullanımı
9 Din Öğretiminde Görsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
10 Din Öğretiminde İşitsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
11 Din Öğretiminde Görsel-İşitsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
12 İletişim Teknolojilerinin Din Öğretiminde Kullanımı
13 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi
14 İnternet ve Uzaktan Eğitim Yoluyla Din Öğretimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 2 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 4 16 64
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Seferoğlu, S.S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, Ankara, 2006. Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2009. Halis, İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2002. Demirel Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayını, Ankara, 2009.
Diğer Kaynaklar Seferoğlu, S.S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, Ankara, 2006. Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2009. Halis, İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2002. Demirel Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayını, Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)