Ders Adı Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 066103d74aa5448a84
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Nicel araştırmaların doğasını anlar 2 Nicel araştırmalardaki temel kavramları bilir 3 Nicel araştırmaların bölümlerini bilir 4 Nicel araştırma yöntemlerini anlar 5 Nicel araştırma uygulamaları yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, hipotez, nitel ve nicel araştırma metodolojisinin kökenleri, nicel araştırmanın özellikleri, nicel araştırmalarda temel kavramlar, nicel araştırmalarda kullanılan ölçek türleri, nicel araştırmalarda ele alınan problemin özellikleri, nicel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, nicel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği düşüren hata türleri, nicel araştırma yöntemlerinin türleri, nicel araştırmaların avantaj ve dezavantajları, nicel araştırmada verilerin toplanması, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nicel Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve alanı ile igili nicel araştırma yapabilmek
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerinden nicel araştırmaların doğasını ve yağısının teorik ve pratik uygulamalarına ilişkin temel bilgiler edinmek
WorkPlacement kullanılmamkta
Hafta Konular  
1 Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar Araştırmaların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
2 Nicel Araştırmanın Temelleri Nicel Araştırma yaklaşımına Dayalı Yöntemler Tarama Yöntemi
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
3 İlişkisel Araştırma(Korelasyonel)
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
4 Nedensel Karşılaştırma Araştırma Yöntemi
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
5 Deneysel Araştırma
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
6 Tek Denekli Araştırma
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
7 Meta Analiz
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
8 Nicel Veri Toplama Araçları Anket- Ölçek- Tutum ölçeği- Testler - Başarı Testleri
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
9 Nicel Araştırma Süreci -Problemi Tanımlama -Hipotez belirleme - Değişkenleri Belirleme - Örnekleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
10 - Verilerin Toplanması -Ölçme –Güvenirlik –Geçerlik –Madde Analizi- Anket
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
11 - Verilerin Analizi Nicel Veri Analiz Programları SPPS 20 Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
12 SPPS 20 Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 2 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Editör(ler) : Yazar(lar) : Şener Büyüköztürk Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık Kollektif -Prof. Dr. Mustafa Metin -Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri- - Pegem Akademi Yayıncılık Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK John W. Creswell-Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları -EĞİTEN KİTAP Yay. John W. Creswell - Nitel Araştırma Yöntemleri -SİYASAL KİTABEVİ John W. Creswell/ Vicki L. Plano Clark - Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi -ANI YAYINCILIK
Diğer Kaynaklar Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Editör(ler) : Yazar(lar) : Şener Büyüköztürk Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık Kollektif -Prof. Dr. Mustafa Metin -Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri- - Pegem Akademi Yayıncılık Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK John W. Creswell-Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları -EĞİTEN KİTAP Yay. John W. Creswell - Nitel Araştırma Yöntemleri -SİYASAL KİTABEVİ John W. Creswell/ Vicki L. Plano Clark - Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi -ANI YAYINCILIK
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)