Ders Adı Dinler Tarihinin Gelişim Süreci
Ders Kodu 1de6e3126588417f99
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Azize UYGUN
Dersin Yardımcıları 7-Halit Ahmet Çiftçi
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel olarak din bilimleri ve özel olarak Dinler Tarihi alanında bilgi sahibi olabilir. Modern Dinler Tarihi çalışmalarıyla daha önce Müslümanların ortaya koyduğu eserler arasında kıyas yapabilir. Dinler Tarihi'nin Batılı öncülerini tanıyarak, onların temel bilgi ve yaklaşımlarını kavrar. Osmanlı döneminde yazılan Dinler Tarihi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğudaki ve Batıdaki Dinler Tarihi çalışmaları arasındaki etkileşim, Dinler Tarihçileri ışığında Dinler Tarihi çalışmalarının tarihi seyri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kendi dönemindeki Dinler Tarihi çalışmalarını özümseme Batıdaki Dinler Tarihi disiplininin gelişim süreci hakkında bilgi edinme. Doğu ve Batıdaki Dinler Tarihi çalışmaları arasında değerlendirme yapabilme.
Dersin Amacı Doğuda ve Batıda Dinler Tarihi biliminin gelişim sürecini tarihsel süreçte ortaya koyar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dinler Tarihi'nin Antik Temelleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
2 Max Müller ve Dinler Tarihi'nin Kuruluşu
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
3 Etnolojik/Antropolojik Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
4 Psikolojik Yaklaşımlar, S. Freud, C.G. Jung, F. Heiler
5 Din Fenomenolojisinin Kuruluşu, G. van der Leeuw
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
6 Sosyolojik Yaklaşımlar ve Hermenötik Dinler Tarihi, J. Wach
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
7 Dinler Tarihinde Kutsal ve Kutsalın Tecrübesi, R. Otto
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
8 Tarihi Fenomenoloji ve Dinin Bütüncü İncelenmesi, R. Pettazzoni
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
9 Mircea Eliade Terminolojisi ve Dinler Tarihinin İşlevi
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
10 Osmanlı Dönemi Dinler Tarihi Çalışmalarının Seyri
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
11 Klasik Dinler Tarihi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
12 Tarihi Edyan Dersleri
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
13 Cumhuriyet'ten Günümüze Dinler Tarihçileri
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
14 Değerlendirme ve Sonuç
  Ön Hazırlık: Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 3
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007.
Diğer Kaynaklar Mustafa Alıcı, Dinler Tarihi'nin Batılı Öncülleri, İstanbul 2007. Batı'da Din Çalışmaları, der ve çev. Ömer M. Alper, İstanbul 2002. Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, çev. Mehmet Aydın, Ankara 1990. Mircea Eliade, Kutsal ve Din Dışı, Gece Yayınları, Ankara 1991. Frithjof Schuon, Dinlerin Aşkın Birliği, çev. Yavuz Keskin, İstanbul 1992.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)