Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntem ve Etiği
Ders Kodu 8a13c66831c7480683
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin Taş
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırmaların kısımlarının ve giriş-sonuç ilişkisinin öğrenilmesi. Araştırmanın rapor haline getirilmesinde izlenecek yöntemler. Alıntı, dipnot, ek ve bibliyografya düzenlenmesinde uyulması gereken bilimsel kurallar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal varlık alanı ve determinasyon ilkeleri, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, araştırmada model, konu ve hipotez oluşturma, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metot ve teknikleri, araştırmayı yazma ve rapor haline getirme, sosyal bilimlerde bilimsel etik konularını öğrenme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Araştırmada model oluşturma, konu belirleme ve hipotez kurgulayabilme. Sosyal bilimler alanındaki genel ve özel metotların ve etik prensiplerin kavranması.
Dersin Amacı Bilimsel araştırma metotlarını ve etik değerlerini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
 
2 Araştırmada Model, Konu Ve Hipotez, Sosyal Varlık Alanı ve Determinasyon İlkeleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
3 Metot ve Metodoloji İlişkisi, Metodolojik Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
4 Genel Metotlar:Tümdengelim, Tümevarım, Analoji; Dokümantasyon Metodu, Tasvir Metodu - Özel Metotlar:-
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
5 Sosyal Bilimlerde İstatistik Metot ve Tekniklerin Kullanılması
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
6 Sosyometrik Metotlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
7 Tutum Ölçme Metotları
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
8 Araştırmada Giriş-Sonuç İlişkisi
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
9 Sosyal Varlık Alanı ve Tipleştirme Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
10 Alıntı, Dipnot, Ek ve Bibliyografya
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
11 Bilimsel Araştırmada Temel Etik Değerler ve İlkeler
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
12 Etik değer ve Prensiplerin bilimsel Araştırmada uygulanması
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
13 Akademik Etik İhlali ve Yaptırımlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, 1994.
Diğer Kaynaklar Ruşen Keleş, Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, Ankara, 1976. Nihat Nirun, Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara, 1991. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)