Ders Adı Seminer (Yüksek Lisans)
Ders Kodu 02FDB7502
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemal Sözen 1-Ramazan Buyrukçu 1-Hüseyin Certel 1-Ekrem Sarıkçıoğlu 1-Kemalettin Taş 2-Ramazan Uçar 2-Adem Efe 1-Nasuh Günay 1-Habil Şentürk 3-Nejdet Durak 3-Ayşe Sıdıka Oktay 3-Hülya Altunya 3-Hatice Toksöz 3-Saadettin Özdemir 3-Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Testing the skills of student on writing thesis.
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: To fix of research about philosphical and religious subject;Prediction of seminar issue and the seminar date
2 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Pre-reading about interested in subject.
3 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Pre-reading about interested in subject; Readings on seminar subjects.
4 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
5 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
6 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
7 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
8 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
9 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
10 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
11 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
12 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
13 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
14 Konu sunumu ve soru-cevaplar Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
  Ön Hazırlık: Readings on seminar subjects
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)