Ders Adı Seminer (Doktora )
Ders Kodu 02FDB7601
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL 1-Kemal SÖZEN 1-Ramazan BUYRUKÇU 1-Ekrem SARIKÇIOĞLU 1-Kemalettin TAŞ 1-Nasuh GÜNAY 2-Ramazan UÇAR 2-Adem EFE 3-NEJDET DURAK 3-A. SIDIKA OKTAY 3-HÜLYA ALTUNYA 3-HATİCE TOKSÖZ 3-YILMAZ SOYYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci, ders döneminin ilk haftası içinde dersin hocasıyla birlikte seminer konusunu belirler. 3. hafta itibarıyla hazırlanan konular sınıf önünde anlatılır ve hazırlanan konu dersin hocasına yazılı olarak sunulur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Alanını araştırmak ve çalışma alanıyla ilgili metodolojiye göre yazabilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
2 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
3 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
4 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
5 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
6 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
7 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
8 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
9 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
10 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
11 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
12 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
13 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
14 Seminer sunum kuralları ve konular Ön Hazırlık: İlgili konuda ön okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)