Ders Adı Tez (Yüksek Lisans)
Ders Kodu 02FDB8502
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 30
Dersi Veren(ler) 1-Kemal Sözen 1-Ramazan Buyrukçu 1-Ekrem Sarıkçıoğlu 1-Hüseyin Certel 1-Nasuh Günay 2-Adem Efe 1-Kemalettin Taş 2-Ramazan Uçar 1-Habil Şentürk 3-Nejdet Durak 3-Ayşe Sıdıka Oktay 3-Saadettin Özdemir 3-Hülya Altunya 3-Hatice Toksöz 3-Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci, ders döneminin ilk yarısı içinde dersin hocası ile birlikte tez konusunu belirler. İkinci dönem sonu itibarıyla tez konusu hazırlanmaya başlanır. Bir yıl süre tez aşaması sonunda öğrenci tezini jüri önünde sunar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe ve Din bilimleri disiplinin çeşitli konularında sunum hazırlayıp sunabilecek beceri kazanmak. Araştırılan bir konunun din bilimleri ve felsefe metodolojisine göre yazma becerisini kazanmak
Dersin Amacı Lisanüstü çalışmanın bitirilmesi için son aşama olarak yetkinliğin sınanmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin metodu ve işlenişi hakkında öğrencinin bilgilendirmes
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
2 Kaynak taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
3 Kaynak taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
4 Kaynak taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
5 Kaynak Taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
6 Kaynak taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
7 Kaynak taraması
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
8 Kaynak Analizi
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
9 Kaynak Analizi
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
10 Tezin yazımı
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
11 Tezin yazımı
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
12 Tezin yazımı
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
13 Tezin yazımı
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
14 Tezin Sunumu
  Ön Hazırlık: Zeki Aslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve teknikleri, maramra üniversitesi ilahiyat fak. yayınları, İstanbul, 1995.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 28 10 280
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 28 9 252
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 100 1 100
Yarıyıl Sonu Sınavı 100 1 100
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 732    
Dersin Akts Kredisi 30    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)