Ders Adı Dini Gelişim Psikolojisi
Ders Kodu fd54b6430c2f4822b8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Gelişim Psikolojisinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, Gelişimin temel ilkeleri, Gelişim psikolojisine yön veren kuramlar, Dinî ve ahlakî gelişim teorileri, Dinî gelişim evreleri: İlk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemi dinî gelişimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe ve din bilimleri anabilim dalı program çıktılarında tanımlanan katkıların gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Dinî yaşantıyı gelişim psikolojinin bakış açısıyla bilimsel açıdan inceleme becerisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gelişim psikolojinin temel kavramları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
2 Gelişim psikolojisine yön veren kuramlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
3 Harms Teorisi, Baldwin Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
4 Elkind Teorisi, Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
5 Werner Gruehn?in Teorisi, Jean Paul Deconchy?nin Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
6 Fowler ve İnanç Gelişimi Teorisi, Oser?in Dinî Yargı Gelişimi Teorisi, Meadow-Kahoe Modeli
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
7 Ahlâkî Gelişim Teorileri: John Dewey?e Göre Ahlâkî Gelişim Evreleri, Jean Piaeget?nin Ahlâk Gelişimine İlişkin Görüşleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
8 Lawrence Kohlberg?in Ahlâk Gelişimi Teorisi, Carol Gilligan ve Ahlâk Anlayışı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
9 İlk çocukluk dönemi dinî gelişimi, Son çocukluk dönemi dinî gelişimi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
10 Ergenlik dönemi dinî gelişiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
11 Gençlik dönemi dinî gelişiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
12 Yetişkinlik dönemi dinî gelişiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
13 Orta yaş dönemi dinî gelişiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
14 Yaşlılık dönemi dinî gelişiminin özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 207    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Prof. Dr. Hüseyin CERTEL, Dinî Gelişim Psikolojisi Ders Notu, Isparta, 2009.
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Hüseyin CERTEL, Dinî Gelişim Psikolojisi Ders Notu, Isparta, 2009.
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Hüseyin CERTEL, Dinî Gelişim Psikolojisi Ders Notu, Isparta, 2009.
Ödevler Dönem içinde her öğrenciye bir ödev verilir.
Sınavlar Dönem içinde bir arasınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)