Ders Adı Fizikçiler için Matematika
Ders Kodu 01FZK1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları 1-Arif BABANLI
Dersin Öğrenme Çıktıları Teori fizikte gereken hesaplamaların bilgisayar desteği ile yapılma pratiği kazanır. Fizikte kuramsal bilgilerin grafik gösterilmesini öğrenir. Fiziksel olayların parametrelerini değişerek simülasyon yöntemi ile inceleme pratiği kazanır. Teknolojiye ve paket programlara aşina olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genelde bilgisayarların çalışma prensibi, bilgisayar mimarisi kavramı, Operating Systems,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin genel amacı; fizikte sayısal hesap uygulamalarını öğrenmek, sayısal hesabın nitelikleri, türev ve integralin, geometrideki sayısal yöntemlerin, diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle hesaplanması, fizikte grafik ve simülasyon uygulanması yöntemleri üzere pratik elde etmektir.
Dersin Amacı Matematika programı kullanılarak fizik problemlerini çözmek
WorkPlacement Fizik
Hafta Konular  
1 Numerik hesaplamalar
2 Grafikler
3 Grafikler
4 Matrisler
5 Polinom denklemlerin çözümü
6 vektör analiz
7 vektör analiz
8 ara sınav
9 Laplace denkleminin kartezyan ve slindrik koordinatlarda çözümü
10 Diferansiyel Denklemlerin çözümü
11 Diferansiyel Denklemlerin çözümü
12 3 boyutlu Schrödinger denklemi
13 Küçük titreşimler
14 final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 2
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 2
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 0
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 2
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 20
Devam 0 0
Uygulama 6 20
Labaratuvar 0 0
Proje 6 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Fizikçiler için Matematika
Diğer Kaynaklar Nina Boccare Essentical of Mathematica
Materyal
Dökümanlar Patrick T.Tam A physics Guide to Mathematica
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)