Ders Adı Nükleer Fizikte Bilgisayar Benzetimlerine Giriş
Ders Kodu 01FZK1111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Nükleer reaksiyon mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak. Denge ve denge öncesi nükleer reaksiyon mekanizmalarını benzetim çalışmalarına entegre edebilmek. Farklı reaksiyonlar için denge ve denge öncesi reaksiyon mekanizmalarının kullanımı ile teorik hesaplamaların yapılabilmesi. Tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge öncesi reaksiyon mekanizmalarının etkilerinin incelenmesi. Model hesaplamalarının sonuçlarını analiz ederek bulguların mevcut deneysel veriler ile karşılaştırmasını yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Denge reaksiyon mekanizmaları, Denge-öncesi reaksiyon mekanizmaları, Farklı modellerinin tesir kesiti hesaplamalarına entegre edilebilmesi, Farklı parçacık girişli reaksiyonlarda çeşitli modellerin kullanılması, Tesir kesiti hesaplamalarında çeşitli modellerinin etkisinin gözlemlenebilmesi, Model hesaplamalarının sonuçlarının analiz edilerek deneysel veriler ile kıyaslanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarının kavranması ALICE/ASH, CEM ve PCROSS benzetim programlarını aktif olarak kullanabilmek Tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarını aktif olarak kullanabilmek
Dersin Amacı Bir nükleer reaksiyona ait tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarının etkisinin incelenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nükleer reaksiyon mekanizmaları hakkında temel bilgi
2 Denge reaksiyon mekanizması
3 Denge-öncesi reaksiyon mekanizması
4 Benzetim çalışmaları hakkında temel bilgi
5 ALICE/ASH benzetim koduna giriş
6 ALICE/ASH benzetim kodu uygulamaları
7 CEM benzetim koduna giriş
8 CEM benzetim koduna uygulamaları
9 PCROSS benzetim koduna giriş
10 PCROSS benzetim kodu uygulamaları
11 Benzetim çalışmaları ile tesir kesiti hesaplamaları
12 Benzetim çalışmaları ile yayınlanma spektrumu ve aktivasyon hesaplamaları
13 Benzetim çalışmaları sonuçları ile deneysel verilerin kıyaslanması
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kişisel ders notları
Diğer Kaynaklar Kişisel ders notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)