Ders Adı Nükleer Astrofiziğe Giriş
Ders Kodu 01FZK1113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mert ŞEKERCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Nükleer astrofizik konusunda temel kavramları anlamak. Dört temel etkileşimin önemini anlamak. Evrenin kökeni ve evrendeki maddenin evrimini anlamak. Gözlemlenebilen evrenin kimyasal yapısını anlamak. Nükleer ve termonükleer reaksiyonlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nükleer astrofiziğin temelleri, Evrenin temeli, Hadron, lepton, radyasyon ve yıldız çağları, Evrendeki elementlerin bollukları ve gözlemlenebilir evrenin kimyasal yapısı, Nükleer ve termonükleer reaksiyonlar, Nükleer reaksiyon oranları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nükleer astrofiziğin temellerinin kavranması, Evrende maddenin oluşumundaki süreçlerin anlaşılması, Evrenin kimyasal yapısının kavranması, Nükleer reaksiyonların astrofizikteki öneminin kavranması.
Dersin Amacı Nükleer astrofiziğin temel kavramlarının anlaşılması, Nükleer reaksiyonların evrenin oluşumundaki yeri ve öneminin anlaşılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nükleer astrofiziğe giriş dersi hakkında temel bilgiler
2 Dört temel etkileşimin önemi
3 Gözlemlenen evrenin kısa bir tanımı
4 Evrenin kökeni – Hadron ve lepton çağları
5 Evrenin kökeni – radyasyon ve yıldız çağları
6 Bolluk belirleme teknikleri – direkt metodlar
7 Bolluk belirleme teknikleri – indirekt metodlar
8 Evrendeki elementlerin bollukları
9 Nükleer ve termonükleer reaksiyonlar
10 Nükleer reaksiyon oranları
11 Hidrojen yanmasına giriş
12 Helyum yanmasına giriş
13 Hidrostatik C, 0 ve Si yanması
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kişisel notlar
Diğer Kaynaklar Kişisel notlar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)