Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Katıların Yapısı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
2 Taşıyıcıların İstatistiği; Enerji ve Hız Dağılım Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
3 Fermi Dirac İstatistiği,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
4 Termodinamik ve Denge
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
5 Katıların Band Teorisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
6 Yarıiletkenlerin Türleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
7 Metal ve Yarı İletkenlerde Kontak Problemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
8 Yarıiletken Materyallerin Hazırlanışı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
9 Yarıiletkenlerde Taşıyıcı Konsantrasyonları
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
10 Metal-yarıiletken kontak ve yarıiltken-yarıiletken eklemler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
11 Yarı iletkenlerde Elektrik Akımı, Difüzyondan dolayı Akım
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
12 Boltzman Transport Denklemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
13 Boşluk-Elektron Çiftlerinin Yeniden Bileşimi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
14 Süreklilik Denklemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Ziel A., Solid State Physical Electronics, Prentice-Hall, Inc Clifes, New Jersey, 1968. 2.Donald A. Neamen
Diğer Kaynaklar Yarıiletken Fiziğine Giriş, Çeviri:M. Sağlam, A. Ateş, Aktif Yayıncılık,2007 3. Jhon Allison, Electronic Engineering Semiconductors and Devices, McGraw-Hill Book Company, 1990
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Dönem içi 3 ödev
Sınavlar 1 ara sınav ve 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)