Ders Adı Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
Ders Kodu 01FZK5109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat ÖZKORUCUKLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimi 2) Rölativistik Kinematik 3) Simetri ve Bağlı durumlar 4) Feynnman Hesaplamaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimi, temel parçacıklar, rölativistik kinematik, bğlı durumlar ve Feynnman hesaplamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Parçacık fiziğine giriş, parçacık dinamiği, simetri ve Feynmann Hesaplamaları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimi 1964 de kadar
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sos Inc. Chapter 1- pages 1-36
2 Kuark modeli ve Standart Model
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 1- pages 37- 54
3 Temel parçacık dinamiği, dört temel kuvvet, Kuantum Elektrodinamik ve Renk Kuantumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 2- pages 55 -64
4 Zayıf Etkileşmeler, Bozunum ve korunum kanunları, birlştirme teorileri
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 2- pages 65 -78
5 Rölativistik dinamik ve Lorentz dönüşümleri
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 3- pages 81 -102
6 Dört vektör notasyonu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 3- pages 81 -102
7 Simetri, parite, yük konjigasyonu ve CP bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 4- pages 103 -142
8 Simetri, parite, yük konjigasyonu ve CP bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 4- pages 103 -142
9 Bağlı durumlar, Meson
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 5- pages 143 -188
10 Bağlı durumlar, Baryonlar
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 5- pages 143 -188
11 Feynnman Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 6- pages 189 -212
12 Feynnman Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 6- pages 189 -212
13 Feynnman Hesaplamaları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 6- pages 189 -212
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 10 5 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı
Ödevler 10
Sınavlar 1 vize 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)