Ders Adı Yüksek Enerji Fiziği
Ders Kodu 01FZK5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat ÖZKORUCUKLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kuantum Elektrodinamik 2) Renk Kunatumu 3) Zayıf Etkileşmeler 4) Gague teoremleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kunantum Elektrodinamiğ, Renk Kunatumu, Zayıf Etkileşmeler ve Gauge Teoremleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kunantum Elektrodinamiğ, Renk Kunatumu, Zayıf Etkileşmeler ve Gauge Teoremlerine giriş.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kuantum Elektrodinamiği, Dirac Denklemi ve Feynmann Kuralları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sos Inc. Chapter 7- pages 213 - 231
2 Kuantum Elektrodinamiği, Casimir Denklemi ve Trace Teoremi
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sos Inc. Chapter 7- pages 231 - 251
3 Kuark ve Hadronların elektrodinamiği
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 8- pages 257 - 278
4 Kuark ve Hadronların elektrodinamiği
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 8- pages 257 - 278
5 Renk Kuantumu ve Feynnmann Kuralları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 9- pages 279 - 300
6 Renk Kuantumu ve Feynnmann Kuralları
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 9- pages 279 - 300
7 Simetri, Parite, Yük Konjigasyonı, CP Bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 4- pages 103 -142
8 Zayıf Etkileşmeler, Muon, nötron ve pionun bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 10- pages 301 -343
9 Zayıf Etkileşmeler, Muon, nötron ve pionun bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 10- pages 301 -343
10 Zayıf Etkileşmeler, Muon, nötron ve pionun bozunumu
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 10- pages 301 -343
11 Gauge Teoremleri
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 11- pages 343 -368
12 Gauge Teoremleri
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 11- pages 343 -368
13 Gauge Teoremleri
  Ön Hazırlık: David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc. Chapter 11- pages 343 -368
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 10 4 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu David Griffiths, “Introduction to Elementary Particles” John Wiley Sons Inc
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı
Ödevler 10
Sınavlar 1 vize 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)