Ders Adı Klasik Mekaniğe Giriş
Ders Kodu 01FZK5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ali KÖKCE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mekanik problemleri skaler fonksiyonlar yardımıyla çözecek matematik teknikleri öğrenmek. 2) Kuantum mekaniğinde kullanılan matris cebri, özdeğer problemleri gibi matematik teknikleri öğrenmek. 3) Kuantum mekaniğinde soyut biçimde ele alınan bazı konuların klasik mekanikteki karşılıklarını belirlemek. 4) Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elemanter İlkelerin Gözden Geçirilmesi, Değişim İlkesi ve Lagrange Denklemleri, Hamilton İlkesinin Holonom Olmayan Sistemlere Genişletilmesi, Merkezcil Kuvvet Problemi, Kepler Problemi, Rijid Cisim Hareketinin Kinematiği, Bir Rijid Cisimin Hareketi Hakkında Euler Teoremi, Rijid Cismin Hareket Denklemleri, Rijid Cismin Hareket Denklemleri, Rijid Cisim Problemlerinin Çözümü ve Euler Hareket Denklemleri, Titreşimler, Titreşim Probleminin Formulasyonu, Çizgisel Üç Atomlu bir Molekülün Serbest titreşimleri, Klasik Mekanikte Özel Görelilik, Özel Görelilikte Kuvvetler, Kovaryant Lagrange Formülasyonu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çeşitli sistemlerin statik ve dinamik durumlarını belirleyen mekanik problemleri çözecek beceriyi kazanmaktır.
Dersin Amacı Mekanik problemlerinin skaler fonksiyonlarla çözümünü sağlayacak bazı matematik araç ve formülasyonların öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elemanter İlkelerin Gözden Geçirilmesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
2 Değişim İlkesi ve Lagrange Denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
3 Hamilton İlkesinin Holonom Olmayan Sistemlere Genişletilmesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
4 Merkezcil Kuvvet Problemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
5 Kepler Problemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
6 Rijid Cisim Hareketinin Kinematiği
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
7 Bir Rijid Cisimin Hareketi Hakkında Euler Teoremi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
8 Rijid Cismin Hareket Denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
9 Rijid Cisim Problemlerinin Çözümü ve Euler Hareket Denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
10 Titreşimler, Titreşim Probleminin Formulasyonu
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
11 Çizgisel Üç Atomlu bir Molekülün Serbest titreşimleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
12 Klasik Mekanikte Özel Görelilik
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
13 Özel Görelilikte Kuvvetler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
14 Kovaryant Lagrange Formülasyonu
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 16 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Classical Mechanics, Herbert Goldstein, Charle Pool, 3 rd Edition, Jhon Safko, Addisom Wesley, 2001.
Diğer Kaynaklar Klasik Mekanik, Herbert Goldstein Çeviri, Vural Cinemre, Çağlayan Basımevi, 1974.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)