Ders Adı Kuantum Mekaniğine Giriş
Ders Kodu 01FZK5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-M.Ertan KÜRKÇÜOĞLU 1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kuantum Mekaniğinin temel kavramlarını pekiştirir. 2) Kuantum Mekanikteki kavramların problemlere uygulanması hakkında deneyim kazanır. 3) Yörünge açısal momentumu ve spin konularını detaylı olarak açıklayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik fiziğe ters düşen olaylar, Parçacık-dalga ikilemi, Dalga paketi, Heisenberg belirsizlik ilkesi, Bohr atom kuramı, De Broglie hipotezi, Zamana bağlı ve zamandan bağımsız Schrödinger Denklemleri, Özdeğer problemi, Beklenen değerler, İşlemciler ve özellikleri, Olasılık genliği, Olasılık Akısı, Dirac gösterimi, Bağlı ve bağlı olmayan sistemlerde Schrödinger denkleminin çözümleri, Kuantum kuramında açısal momentum ve spin.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kuantum Mekaniğinin temel prensiplerinin verilmesi
Dersin Amacı Kuantum Mekaniğinin temel prensiplerini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
2 Klasik Fiziğe Ters Düşen Temel Olaylar
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
3 Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Dalga ve Parçacık Modellerinde Olasılık, Maddesel Dalga
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
4 Schrödinger Kuramı, Zamana Bağlı ve Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi, Olasılık Yoğunluğu
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
5 Dalga Fonksiyonlarının Özellikleri, Schrödinger Kuramındaki İşlemciler ve Özellikleri,
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
6 Olasılık genliği ve Olasılık Akısı, Dalga Fonksiyonlarının Simetri Özelliği, Dirac Gösterimi
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
7 Bağlı Olmayan Sistemlerde Schrödinger Denkleminin Çözümleri
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
8 Bağlı Sistemlerde Schrödinger Denkleminin Çözümleri
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
9 Kuantum Salınıcı
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
10 Schrödinger Denkleminin Öteleme Hareketine Uygulanması ile İlgili Özel Problemler
  Ön Hazırlık: F. Köksal, R. Köseoğlu, “Kuantum Mekaniği” Nobel yayınları. 2006, Ankara.
11 Dönme Hareketinde Schrödinger Denkleminin Çözümü
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
12 Kuantum Kuramında Açısal Momentum
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
13 Kuantum Kuramında Spin
  Ön Hazırlık: Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 1
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Fevzi Apaydın, “Kuantum Fiziği” Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2004, Ankara.
Diğer Kaynaklar F. Köksal, R. Köseoğlu, “Kuantum Mekaniği” Nobel yayınları. 2006, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)