Ders Adı Kuantum Alan Teorilerine Giriş
Ders Kodu 01FZK5122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mükerrem ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kuantum Alanların ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmek. 2) Kuantum Mekanik tekniklerim Kullanılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel Kuantumlama İlkeleri, Serbest Scalar ve Vektörel, Alanlar, Kanonik Komutasyon Bağıntıları, Elektromagnetik Alanların Kuantumlanması, Spinor Alanları ve Kanonik Antikomitasyon Bağıntıları, Green Fonksiyonları, Etkileşmeler ve S Matrisi, Kovariant Pertürbasyon Açılımı, Wick Teoremi, Feymann Kuralları, Kuantum Elektrodinamiği, Ward Özdeşliği, Düzenleme Teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kuantum Alanların ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Genel Kuantumlama İlkeleri
2 Serbest Scalar ve Vektörel, Alanlar
3 Kanonik Komutasyon Bağıntıları
4 Elektromagnetik Alanların Kuantumlanması
5 Spinor Alanları ve Kanonik Antikomitasyon Bağıntıları
6 Green Fonksiyonları
7 Etkileşmeler ve S Matrisi
8 Kovariant Pertürbasyon Açılımı
9 Wick Teoremi
10 Feymann Kuralları
11 Kuantum Elektrodinamiği
12 Ward Özdeşlği
13 Düzenleme Teknikleri
14 Düzenleme Teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 3 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Proceedings of the RingbergWorkshop, Germany,1998 2. 1. P. Breitenlohner and D. Maison “Quantum Field Theory” M. Alonso, H. Valk “Quantum MechanicsPrinciples and Applications, Addison-Wesley Publishing, 1973.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)