Ders Adı Yarı İletkenlere Giriş
Ders Kodu 01FZK5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ali KÖKCE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yarıiletken ve metallerin elektronik özelliklerini öğrenmek. 2) Yarıiletken cihazların gösterdiği fiziksel özellikleri açıklayacak teorik modelleri öğrenmek. 3) Teknolojide kullanılacak uygun elektronik cihazların tasarımını yapmak 4) Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Katıların Yapısı, Taşıyıcıların İstatistiği; Enerji ve Hız Dağılım Fonksiyonları, Fermi Dirac İstatistiği, Termodinamik ve Denge, Katıların Band Teorisi, Yarıiletkenlerin Çeşitli Türleri, Metal ve Yarı İletkenlerde Kontak Problemleri, Yarıiletken Materyallerin Hazırlanışı, Yarıiletken Taşıyıcı Konsantrasyonları, Yarı iletkenlerde Akım Akışı; Difüzyondan dolayı Akım, Boltzman Transport Denklemi, Boşluk-Elektron Çiftlerinin Yeniden Bileşimi, Süreklilik Denklemleri, Termoiyonik Emisyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çeşitli yarıiletken metal kontakların, p-n eklemlerinin akım mekanizmasını, çeşitli frekans ve sıcaklıkta gerilime karşı tepkilerini, kapasitif özelliklerini öğrenmek.
Dersin Amacı Yarı iletken materyallerin akım gerilim karakteristikleri gibi fiziksel özelliklerini anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katıların Yapısı,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
2 Taşıyıcıların İstatistiği; Enerji ve Hız Dağılım Fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
3 Fermi Dirac İstatistiği,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
4 Termodinamik ve Denge,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
5 Katıların Band Teorisi,.
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
6 Yarıiletkenlerin Çeşitli Türleri,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
7 Metal ve Yarı İletkenlerde Kontak Problemleri,
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
8 Yarıiletken Materyallerin Hazırlanışı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
9 Yarıiletken Taşıyıcı Konsantrasyonları
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
10 Yarı iletkenlerde Akım Akışı; Difüzyondan dolayı Akım
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
11 Boltzman Transport Denklemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
12 Boşluk-Elektron Çiftlerinin Yeniden Bileşimi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
13 Süreklilik Denklemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
14 Termoiyonik Emisyon
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 16 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Ziel A., Solid State Physical Electronics, Prentice-Hall, Inc Clifes, New Jersey, 1968. 2.Donald A. Neamen Yarıiletken Fiziğine Giriş, Çeviri:M. Sağlam, A. Ateş, Aktif Yayıncılık,2007 3. Jhon Allison, Electronic Engineering Semiconductors and Devices, McGraw-Hill Book Company, 1990
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)