Ders Adı Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri
Ders Kodu 01FZK5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-İskender AKKURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Radyasyon çeşitlerini sınıflar. 2) Dozimetri hakkında teorik bilgi sahibi olur. 3) Radyasyon detektörlerinin prensiplerini öğrenir. 4) Atmosferik radon ölçümleri konusunda ileri düzey bilgi edinir. 5) Radyoaktivite sayımına ilişkin istatistik bilgisi edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyon kaynakları, aktivite, yayılma hızı, radyasyon birimleri, radyasyon alanları, madde ile radyasyon etkileşimleri, dozimetri, doğal ve yapay kaynaklar nedeniyle maruz kalınan dozun belirlenmesi, radyasyon detektörleri, özel konular (radon ölçüm teknikleri), radyoaktivite sayımında istatistik, numune hazırlama teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Radyasyon ölçüm tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Doğal ve yapay radyasyon hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve radyasyon ölçüm yöntemlerini öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Sabol J., Weng P. S., “Introduction to Radiation Protection Dosimetry” World Scientific, Singapore, 1995.
2 Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
  Ön Hazırlık: Sabol J., Weng P. S., “Introduction to Radiation Protection Dosimetry” World Scientific, Singapore, 1995.
3 Radyasyon Dozimetresine Teorik Bakış
  Ön Hazırlık: Shani G., “Radiation dosimetry: instrumentation and methods”, CRC Press, Florida, 2001.
4 Gaz İyonizasyon Detektörleri
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
5 Katı-Hal Nükleer İz Detektörleri
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
6 Özel Konu I:Radon Ölçüm Teknikleri (Pasif Cihazlar)
  Ön Hazırlık: Durrani S. A., Ilic R., Radon “Measurements by Etched Track Detectors” World Scientific, Singapore, 1997
7 Özel Konu II:Radon Ölçüm Teknikleri (Aktif Cihazlar)
  Ön Hazırlık: Durrani S. A., Ilic R., Radon “Measurements by Etched Track Detectors” World Scientific, Singapore, 1997
8 Yarıiletken Detektörler
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
9 Sintilasyon Analizlerinin Temelleri ve Uygulamaları
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
10 Yarıyıl Sınavı
11 Radyoaktivite Sayım İstatistiği
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
12 Radyoaktivite Sayım İstatistiği
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
13 Numune Hazırlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: M. F. L'Annunziata, “Handbook of radioactivity analysis”, Academic Press, San Diego,1998.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)