Ders Adı Güneş Enerjisi Fiziği
Ders Kodu 01FZK5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nalan Çiçek BEZİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Güneş radyasyonu hesaplarını öğrenmesi 2-Güneş sistemlerindeki verimlilikleri hesaplaması ve kullanılacak alanlara uygulamasını öğrenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Güneş enerjisine giriş,güneş enerjisinin ısıya dönüştürülmesi, güneş teknolojisinin ilk uygulamaları, güneş enerjisinden yararlanan sistemler, Güneş geometrisi, Güneşin hareketi, Güneşin hareketi, Güneş zamanı, atmosfer dışındaki düzlemlere gelen Güneş ısınımı, yeryüzüne gelen güneş ısınımı, Güneş ısınımı atmosferi geçişi, Güneş ısınımın atmosferde azalması, ısınım ölçerler, yatay düzleme gelen güneş ısınımı hesapları, eğik düzleme gelen güneş, ısınımı hesapları, ülkemizde güneş ışınımları ölçmeleri, maksimum güneş isinim alan düzlem eğimi. Düz güneş toplayıcıları ısıl analizi ve dizaynı, güneş ışınım yoğunlaştırılması yöntemleri, güneş enerjisinin depolanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Güneşten gelen ışınımın gelme açıları ve kollektör teknolojisinin her yönden incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Güneş enerjisine giriş
2 Güneş enerjisinin ısıya dönüştürülmesi
3 Güneş Teknolojisinin İlk Uygulamaları
4 Güneş Enerjisinden Yararlanan Sistemler
5 Güneş geometrisi
6 Güneşin hareketi
7 Güneş zamanı, atmosfer dışındaki düzlemlere gelen Güneş ısınımı
8 Yeryüzüne gelen güneş ısınımı
9 Güneş ısınımı atmosferi geçişi
10 Güneş ısınımın atmosferde azalması
11 Isınım ölçerler, yatay düzleme gelen güneş ısınımı hesapları
12 Eğik düzleme gelen güneş, ısınımı hesapları, ülkemizde güneş ışınımları ölçmeleri
13 Maksimum güneş isinim alan düzlem eğimi
14 Düz güneş toplayıcıları ısıl analizi ve dizaynı, güneş ışınım yoğunlaştırılması yöntemleri, güneş enerjisinin depolanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)