Ders Adı Nötron Fiziğine Giriş
Ders Kodu 01FZK5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Nötron kaynaklarının neler olduğunu kavramak. 2) Nötronların madde ile etkileşiminin nasıl olduğunu anlamak 3) Nötron reaksiyonlarını öğrenmek. 4) Nötron ölçüm metotlarını kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nötron kaynakları, Nötronların maddeyle etkileşmesi, Nötron reaksiyonları, Nötron ölçüm metotları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nötron kaynakları, nötronların maddeyle etkileşmesi, nötron reaksiyonları ve nötron ölçüm metotları ile ilgili temel kavramları öğrenebilmek
Dersin Amacı Nötron kaynakları, nötronların maddeyle etkileşmesi, nötron reaksiyonları ve nötron ölçüm metotlarının kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nötronun fiziksel özellikleri
2 Radyoaktif nötron kaynakları
3 Standart nötron kaynakları
4 Reaktörler
5 Nötronların yavaşlatılması
6 Nötronların maddeyle etkileşmesi
7 Nötron-proton çarpışması
8 Fission nötronları
9 Arasınav
10 Nötron reaksiyonları
11 Nötron ölçüm prensibi
12 Yavaş nötronların ölçümü
13 Hızlı nötronların ölçümü
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 15 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Neutron Fiziği, Bahriye Yaramış, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Sayı; 124, Istanbul, 1974.
Diğer Kaynaklar Introductory Nuclear Physics, K. Krane, ed. J. Wiley 1988
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)