Ders Adı Kristal Kusurları ve Mekanik Özellikleri
Ders Kodu 01FZK5141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nazım UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Kristal kurslarının anlaşılması 2)Katı haldeki maddelerin yapı ve özelliklerinin anlaşılması 3) Katıların kritik özelliklerinden olan akma zoru, uzama, kopma, zor ve uzama arasındaki ilşkileirn ve kristal kusurlarının bu özelliklere etkilerinin anlaşılması 4) Mühendislik malzemelerinin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste kristal kusurları ile katıların akma zoru, maksimum zor, uzama ve kopma gibi mekanik özellikleri ve kusurların bu özelliklere olan etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dislokasyonların davranışlarını öğrenmek Dislokasyonların kristalleirin gerçek zor-zorlanma ve maksimum yük gibi mekanik özelliklere etkisini öğrenmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı kristal kusurlarının katıların mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kristal Kusurları
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Noktasal Kusurlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 İkizlemeler
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Çizgisel kusurlar
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Kristal kusurlarının çoğalması
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Kristal kurslarının gözlenmesi ve hesaplanması
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Zor-zorlanma
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Kuvvet-uzama
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Kritik makaslama zoru
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Maksimum zor
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Sertleşme teorileri
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Kopma
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Kristal kusurları ve bu özeliklere etkileri
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Kristal kusursuz malzeme elde etme
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 3
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kitap ve bilimsel makalelerden oluşturulan ders notları
Diğer Kaynaklar Malzemelerin Yapı ve özellikleri, Kasif Onaran, İTÜ yay. 1993, İstanbul Introduction to dislocations, D. Hull, Pergamon pres, london1967
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)