Ders Adı Plazma Üretim Yöntemleri
Ders Kodu 01FZK5142
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3- Lütfi ÖKSÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Modern Endüstriyel Plasma Tekniklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi 2) Temel Fiziksel prensiplerin teknolojide nasıl uygulandığının gösterilmesi 3) Öğrencinin, temel fizik bilgilerini, gerek deney ortamında gerekse bilgisayar ortamında pratiğe dökmesinin sağlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kapasitif Deşarj, Endüktif Deşarj, Dalga ile ısıtılan Deşarj, Doğru Akım Deşarjları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yaygın olarak kullanılan plasma deşarj üretim yöntemlerinin incelenmesi ve deşarjların temel prensiplerinin kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kapasitif Deşarj- Homojen Model
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
2 Kapasitif Deşarj- Heterojen Model
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
3 Kapasitif Deşarj- Deneyler ve Simulasyon
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
4 Kapasitif Deşarj- Asimetrik Model
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
5 Endüktif Deşarj- Yüksek Yoğunluklu, Düşük Basınçlı Deşarjlar
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
6 Endüktif Deşarj- Düşük Yoğunluklu, Yüksek Basınçlı Deşarjlar
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
7 Dalga ile ısıtılan Deşarj- Elektron Rezonans Deşarjları
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
8 Dalga ile ısıtılan Deşarj- Helikon Deşarjları
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
9 Dalga ile ısıtılan Deşarj- Yüzey Dalga Deşarjları
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
10 Genel Tekrar
11 Doğru Akım Deşarjları-Parlak(Glow) Deşarjların karakteristik özellikleri
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
12 Doğru Akım Deşarjları- Pozitif Sütun Analizleri
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
13 Doğru Akım Deşarjları- Katod Yüzey Analizleri
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
14 Doğru Akım Deşarjları- Düzlemsel Magnetron Deşarjları
  Ön Hazırlık: ‘Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Principles of Plasma Discharges and Material Processing’, Micheal A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)