Ders Adı Katıların Dinamik Özelliklerine Giriş
Ders Kodu 01FZK5143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nazım UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katıların dinamik özelliklerinin öğrenilmesi Katıların dayanımı ile dinamik özellikler arasındaki ilişkinin izahı Malzemelerin dinamik özeliklerinin değiştirilmesi Stratejik malzemelerin planlama ve üretilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu kurs malzemelerin dinamik özelliklerinin anlaşılması ile ilgili olup bu özellikler kritik akma zoru, mikro sertlik, kopma ve maksimum zor konularıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Katıların mekanik ve dinamik özelliklerini öğrenmek Stratejik malzemeler üretmek
Dersin Amacı Bu kursun amacı katıların dinamik özellikleri hakkında maksimum öğreti sağlar. Bu özellikler mekaniksel özellikler olup malzemelerin dayanımı ile ilgili önemli konulardır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katıların Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Çizgisel kusurlar ve kristaller de plastik akış, A. H. Cottrell, Clarendon press, 1961
2 Zor-Zorlanma
3 Yük-Uzama
4 Tensör ilişkileri
5 Akma zoru
6 Maksimum zor
7 Elastik ve plastik deformation
8 Maksimum uzama
9 Katının yapısı ve konsantrasyonunun dinamik özellikler üzerine etkisi
10 Mikro sertlik
11 Sertleşme
12 Kopma
13 Elastik olmayan deformasyon
14 Stratejik katılar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 5 9 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kitap ve bilimsel makalelerden oluşturulan ders notları
Diğer Kaynaklar Çizgisel kusurlar ve kristallerde plastik akış, A. H. Cotrell Oxford Uni. Pres, 1953 Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kasif Onaran, Bilim Teknik Yayınıevi, 1995 Katıların elektronik özellkileri ve band yapısı, J. Singleton, Oxford master series in condensed matter physics, Oxford Uni. Press, 2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)