Ders Adı Radyasyon Fiziği
Ders Kodu 01FZK5146
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Nükleer radyasyonları tanımlayabilme. 2) Maddeyle etkileşme mekanizmalarını bilme. 3) Radyasyondan korunma yöntemlerini kavramış olma. 4) Radyasyon birimlerini tanımlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyon nedir ve çeşitleri,radyasyon kaynakları,radyasyonun madde ile etkileşmesi,radyasyon birimleri,radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan korunma yolları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Nükleer radyasyon türlerinin, etkileşmelerinin ve birimlerin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nükleer radyasyonlar
2 Alfa, Beta, Pozitron Radyasyonları
3 Alfa, Beta, Pozitron Kaynakları
4 Gama, Nötron Radyasyonları
5 Gama, Nötron Kaynakları
6 Radyasyonun madde ile etkileşmesi: Alfa, Beta ve Pozitronlar
7 Radyasyonun madde ile etkileşmesi: Gama ışınları
8 Radyasyonun madde ile etkileşmesi: Gama ışınları
9 Radyasyonun madde ile etkileşmesi: Nötron Radyasyonu
10 Radyasyon birimleri
11 Radyasyonun biyolojik etkileri
12 Radyasyonun biyolojik etkileri
13 Radyasyondan korunma yolları
14 Radyasyondan korunma yolları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Radyasyon fiziği ile ilgili ders notları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)