Ders Adı Sağlık Fiziği
Ders Kodu 01FZK5148
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat ÖZKORUCUKLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İyonize radyasyon, doz hesapları 2) X Işınlarının elde edilmesi 3) Yüklü parçacıkların madde ile etkileşmesi 4) Nötronların madde ile etkileşmesi 5) Fotonların madde ile etkileşmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyon kaynakalrının sağlık alanında kullanılması ve bunların madde ile etkileşme yöntemlerinin açıklanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Fiziğin sağlık alanına uygulanması konusunda bir giriş yapmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, temeller
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 1 , Page: 1-40
2 Giriş, atom modelleri
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 2 , Page: 41 - 80
3 X Işını üretimi, yüklü parçacıklardan yayınlanan radyasyon , sychrotron radyasyonı
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 3 , Page: 87 -102
4 Cerenkov Radyasyonu, parçacık hızlandırıcıları, radyasyon durudurma gücü
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 3 , Page: 102 -116
5 Yüklü parçacıkların madde ile etkileşmesi, radyasyon durdurma gücü
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 5 , Page: 141 -156
6 Yüklü parçacıkların madde ile etkileşmesi Bremsstrahlung
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 5 , Page: 156 - 168
7 Nötronların madde ile etkileşmesi, Nötron dozu
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 6 , Page: 169 - 179
8 Nötronların madde ile etkileşmesi, Nötron hüzmelerin medikal uygulamaları
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 6 , Page: 179 - 186
9 Fotonların madde ile etkileşmesi,
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 7 , Page: 187 -212
10 Fotonların madde ile etkileşmesi,
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 7 , Page: 212 - 234
11 Rayoaktivite
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 7 , Page: 234 - 262
12 12 Rayoaktivite
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 8 , Page: 263- 315
13 Rayoaktivite
  Ön Hazırlık: E.B. Podgorsak, “Radiation Physics for Medical Physicists”, Chapter 8 , Page: 315 - 349
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Conte, M. , MacKey, W.W. “Physics of Accelerators”, World Scientist
Diğer Kaynaklar Web pages : FANL, CERN, SLAC
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı
Ödevler 10
Sınavlar 1 vize 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)