Ders Adı Radyasyondan Korunmaya Giriş
Ders Kodu 01FZK5155
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3- M.Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Radyasyondan korunmanın temel prensiplerini kavramak. 2) Radyasyondan korunma ile ilgili yasal mevzuatı öğrenmek. 3) Temel korunum standartlarını ve radyasyondan korunmanın esaslarını öğrenmek. 4) Radyasyon güvenliği organizasyonu ve uyulması gerekli hususları öğrenmek. 5) Tehlike ve acil durumlarda ne yapılabileceğini öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyondan korunmanın temel prensipleri, Uluslararası organizasyonlar, Yasal mevzuat, Temel korunum standartları ve radyasyondan korunmanın esasları, Radyasyon güvenliği organizasyonu ve uyulması gerekli hususlar, Tehlike ve acil durumlar, Müdahale.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Radyasyondan korunmanın temel prensiplerini öğrenebilmek.
Dersin Amacı Radyasyondan korunmanın temel prensiplerinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Radyasyon nedir?, radyasyon çeşitleri
2 Radyasyondan korunmanın temel prensipleri
3 Uluslararası organizasyonlar
4 Yasal mevzuat
5 Temel korunum standartları
6 Radyasyondan korunmanın esasları
7 Radyasyon güvenliği organizasyonu
8 Radyasyon güvenliği ve uyulması gerekli hususlar
9 Ara sınav
10 Tehlike ve acil durumlar
11 Radyasyonun biyolojik etkileri
12 Radyasyon kazası
13 Müdahale
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 2
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 2
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 15 45
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Atoms, Radiation, and Radiation Protection, 2nd Edition, James E. Turner, Wiley-Interscience, 1995.
Diğer Kaynaklar 1. Implementation of the Principle of As Low As Reasonably Achievable, Paperback, Natl Council on Radiation, December 1990. 2. Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma, Kaya T, Adapınar B, Özkan R, eds., Güneş & Nobel Tıp Kitabevi, 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)