Ders Adı Radyasyon Dozimetri
Ders Kodu 01FZK5156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Radyasyon dozimetresinin temel kavramlarını öğrenmek. 2) Radyasyon dozimetresinde kullanılan birimleri ve radyasyon dozimetre yöntemlerini kavramak. 3) Deneysel dozimetri ve prensiplerini kavramak. 4) Dahili ve harici doz hesaplama yöntemlerini kavramak. 5) Dozimetri protokollerini öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyasyon dozimetresinin temel kavramları, Radyasyon dozimetresinde kullanılan birimler ve radyasyon dozimetre yöntemleri, Deneysel dozimetri ve prensipleri, Dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri ve dozimetri protokolleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Radyasyon dozimetresinin temel kavramlarını öğrenebilmek
Dersin Amacı Radyasyon dozimetresinin temel kavramlarını, radyasyon dozimetresinde kullanılan birimleri, radyasyon dozimetre yöntemlerini ve doz hesaplama yöntemlerinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Radyasyon nedir?, radyasyon çeşitleri
2 Radyasyon dozimetresinin temel kavramları
3 Dozimetre kullanımı
4 Radyasyon dozimetresinde kullanılan birimler
5 Radyasyon dozimetre yöntemleri
6 Deneysel dozimetri
7 Deneysel dozimetri prensipleri
8 Kişisel dozimetreler
9 Arasınav
10 Dahili doz hesaplama yöntemleri
11 Harici doz hesaplama yöntemleri
12 Radyoaktif kaynak içeren ölçüm sistemleri
13 Dozimetri protokolleri
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, Frank H. Attix, Wiley-Interscience, 1987.
Diğer Kaynaklar Recent Advances in Electron and Photon, Svensson, H. and Brahme, A, Plenum Publishing, 1986.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)