Ders Adı Fizikte Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş
Ders Kodu 01FZK5158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Unix-Linux işletim sistemi ve dosya yapıları 2) Temel seviyede C ve Fortran programlama dillerinde kodlama 3) Fizik problemlerinin programlama dillerine aktarımı 4) Problemin analitik ve sayısal çözüm teknikleri 5) Çözüm tekniklerinin fizik problemlerine uygulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizikte Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş. Fizikte bilgisayarlı hesaplamalardaki problemler için UNIX sistem, x-window, programlama dilleri ve data analizi yöntemleri. Seçilen problemleri çözmek için basit C/FORTRAN programlama dillerinin kullanımı. Fiziksel sistemlerin davranışı ile yönetilen eşitliklerin analitik ve numerik çözümleri. İhtiyaç hissedilen konularda temel programlamalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrenciyi fiziksel bir problemi bilgisayarlı hesaplamaya nasıl çevireceğine hazırlamak ve bazı bilgisayarlı hesaplama tekniklerini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Fizikte Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
2 Fizikte bilgisayarlı hesaplamalardaki problemler için UNIX sistem, x-window, programlama dilleri ve data analizi yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
3 Fizikte bilgisayarlı hesaplamalardaki problemler için UNIX sistem, x-window, programlama dilleri ve data analizi yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
4 Fizikte bilgisayarlı hesaplamalardaki problemler için UNIX sistem, x-window, programlama dilleri ve data analizi yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
5 Seçilen problemleri çözmek için basit C/FORTRAN programlama dillerinin kullanımı.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 2
6 Seçilen problemleri çözmek için basit C/FORTRAN programlama dillerinin kullanımı.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 2
7 Seçilen problemleri çözmek için basit C/FORTRAN programlama dillerinin kullanımı.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 2
8 Fiziksel sistemlerin davranışı ile yönetilen eşitliklerin analitik ve numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
9 Fiziksel sistemlerin davranışı ile yönetilen eşitliklerin analitik ve numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
10 Fiziksel sistemlerin davranışı ile yönetilen eşitliklerin analitik ve numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
11 Fiziksel sistemlerin davranışı ile yönetilen eşitliklerin analitik ve numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
12 İhtiyaç hissedilen konularda temel programlamalar.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 4
13 İhtiyaç hissedilen konularda temel programlamalar.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 4
14 İhtiyaç hissedilen konularda temel programlamalar.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 4
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 5
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 2
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 100
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dersin internet sayfası
Diğer Kaynaklar “Numerical Recipes in C”, W. Press, S. Teukolsky, W. Vetterling, and B. Flannery (1992, Cambridge University Press).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)