Ders Adı Elektromagnetik Dalgalar
Ders Kodu 01FZK5159
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Lütfi ÖKSÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Maxwell Denklemlerinin çözümünde kullanılan temel matematiksel yöntemlerim pekiştirilmesi 2) Elektromanyetik teorinin birçok farklı fizik alanındaki(iletişim, optik, sensorler...) uygulamalarının öğrenilmesi 3) Teorik fizik bilgisinin, modern teknolojide nasıl uygulandığının gösterilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Maxwell Denklermleri, Düzlem Dalgaları, Dalga Hareketleri, Antenler, Rezonatorler, Frekans yönlendiricileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Elektromanyetik dalgaların özelliklerinin ve hareket denklemlerinin gösterilmesi, Gerekli Vektörel analizlerin gösterilmesi ve Electro manyetik dalgaların lazer, iletişim ve optik alanlarında kullanımının tartışılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Komplex Vektörler
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
2 Maxwell Denklemleri-I
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
3 Maxwell Denklemleri-I
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
4 Düzlem Dalgaları (Plane Waves)
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
5 Dalgaların Yansıması ve İletilmesi-I
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
6 Dalgaların Yansıması ve İletilmesi-II
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
7 Frekans yönlendiricisi ve Rezonatörler
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
8 Voltaj, Akım ve İmpedans ın tanımı, Yansıma Çizgileri
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
9 Antenler
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
10 Rayleigh saçılması
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
11 Doppler efekti
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
12 Elektro-statik Alanlar
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
13 Elektrik Kuvveti ve Enerji
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
14 Genel Tekrar
  Ön Hazırlık: ‘Applied Electromagnetism’, Liang Chi Shen, Jin Au Kong
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 1
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)