Ders Adı Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri
Ders Kodu 01FZK5164
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kendiliğinden yarıiletkenlerde bantlar arası geçişi anlama 2) Serbest taşıyıcılarda soğurmayı anlama 3) Safsızlık soğurmayı anlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yarıiletkenlerin optik özellikleri, Maxwell denklemleri, kendiliğinden yarıiletkenlerde magnetik soğurma, kristallerin dielektrik fonksiyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı maddenin elektromanyetik yanıtın temel kavramları açık ve mantıklı bir sunum ile öğrenci sağlamaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yarıiletkenlerin Optik özellikleri: elektromanyetik yanıt temelleri, Maxwell denklemleri, iletken bir ortamda bir elektromanyetik dalga yayılımı
2 Optik sabitler, kristalin dielektrik fonksiyonu, optik spektroskopi
3 Kendiliğinden yarıiletkende bantlar arası soğurma: soğurma katsayısı; Geçiş olasılık; salınım gücü
4 Doğrudan olmayan bantlar arası soğurma
5 Serbest yük taşıyıcılarının optik özellikleri: serbest taşıyıcılar için soğurma, serbest taşıyıcı
6 Safsızlıklardan kaynaklanan soğurma
7 Örgü titreşimlerinden kaynaklanan optik özellikler
8 Magneto-optik ve elektro-optik olaylar
9 Ara Sınav
10 Magnetik alanıda elektromanyetik dalganın yayılımı: Uzunlamasına ve enine yayılım
11 Magneto dispersiyonu ve magneto-soğurma: Uzunlamasına Uyarılan Faraday yapılandırma, magnetik alanda soğurma katsayısı için makroskobik ifade
12 Elektronların sabit bir manyetik alanda öz durumları
13 Cyclotron rezonansın kuantum mekanik teorisi
14 Magnetik alanda Bantlar arası soğurma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar M.Balkanskı and R.F. Walls, Semiconductor Physics and aplications,OXFORD University press Junhao Chu and Arden Sher, Physics and proporties of narrow gap semiconductors, Springer
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)