Ders Adı Hızlandırıcı Fiziğine Giriş
Ders Kodu 01FZK5166
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat ÖZKORUCUKLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Hızlandırıcılara giriş 2) Hareket Denklemleri, dönüşüm matrisleri 3) Yörünge denklemleri 4) Optiksel elmentler 5) Latis örnekleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hızlandırıcılara giriş, harekete denklemleri, dönüşüm matrisleri, yörünge denklemeleri, optiksel elementler ve odaklama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Parçacık hızlandrıcıları için tam ve uyumlu bir bilgi vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Doğru Voltaj Hızlandırıcıları, Lineer ve dairesel hızlandırıcılar
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 1, Pages: 1-18
2 Zayıf odaklama için hareket denklemleri matris dönüşümleri
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 2, Pages: 19-24
3 Zayıf odaklama için hareket denklemleri momentum dağılımı
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 2, Pages: 24-32
4 Yörünge denklemleri, Liouville Teoremi
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 3, Pages: 33 - 37
5 Yörünge Denklemeleri, Hamilton yazılımı
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 3, Pages: 38 - 54
6 Statik magnetik alan için hareket denklemleri, enine alanlar, kuadropol lensler
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 4, Pages: 55 – 69
7 Güçlü odaklama, matris dönüşümleri, emittans
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 5, Pages: 70 - 79
8 Güçlü odaklama, adyabatik değişmezlik, dağılım
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 5, Pages: 80 - 86
9 Latis örnekleri, FODO yapsı
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 6, Pages: 87 -90
10 Latis örnekleri, Bükülme parametreleri, girişler
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 6, Pages: 91 - 103
11 Syncrhrotron osilasyonları, enerji geçişleri, faz kararlılığı
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 7, Pages: 107 - 110
12 Sychrotron osilasyonları, büyük osilasyonlar, adyabatik değişmezlik
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 7, Pages: 111 - 132
13 Bunch ayarlamaları
  Ön Hazırlık: Conte, M. “Physics of Accelerators”, Chapter 7, Pages: 111 - 132
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 2
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 10 5 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Conte, M. , MacKey, W.W. “Physics of Accelerators”, World Scientist
Diğer Kaynaklar Web pages : FANL, CERN, SLAC
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı
Ödevler 10
Sınavlar 1 vize 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)