Ders Adı İnce Film Karakterizasyon Teknikleri
Ders Kodu 0d32b4e4b258403ca0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 0-
Dersin Yardımcıları 0-
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda öğrenciler ince film teknolojileri hakknda genel bilgi sahibi olacaklar ve ince film karakterizasyon tekniklerinin kapasitesini öğreneceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders ince filmler için genel elektriksel, optik ve yapısal karakterizasyon tekniklerini kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste temel ince film karakterizasyon teknikleri (elekto-optik, yapısal karakterizasyon) verilecektir. İnce film teknolojileri ve uygulamaları hakkında genel kültür verilecektir.
Dersin Amacı Ince film karakterizasyon teknikleri hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 İnce Film Teknolojilerine Genel Bakış
2 Film Kalınlık Ölçüm Teknikleri
3 XRD ve yapısal karakterizasyon
4 İnce Filmlerin Tutunması ve Mekanik Özellikleri
5 Elektriksel direnç ve Hall Etkisi ölçümleri
6 Atomik Kuvvet Mikroskobu
7 SEM I. Taramalı Elektron Mikroskopu
8 Raman Spektroskopisi
9 Fotolüminesans Spektroskopisi
10 FTIR ve UV karakterizasyonları
11 Sıcaklık Bağımlı Optik Ölçümler
12 Sıcaklık Bağımlı Elektriksel Karakterizasyon ve Direncin Sıcaklık Katsayısı
13 Magnetic Karakterizasyon
14 SEM II. Enerji Dağılımlı X-ışını Analizi (EDAX, EDX)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Advanced Characterization Techniques for Thin Film Solar Cells; Wiley-vch; Abou-Ras D; ISBN- 978-3-527-41003-3
Diğer Kaynaklar Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings, Science, Applications and Technology; Third Edition; Elsevier; Martin P. M.; ISBN–13: 978-0-8155-2031-3
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)