Ders Adı İnce Film BiriktirmeTeknikleri
Ders Kodu 30d3c2f9da4c401cba
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 0-
Dersin Yardımcıları 0-
Dersin Öğrenme Çıktıları Kurs sonunda öğrenciler ince film teknolojileri ve ince film büyütme parametreleri hakkında genel bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders genel fiziksel ve kimyasal ince film büyütme yöntemlerini kapsar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste temel ince film büyütme konseptleri (fiziksel ve kimyasal ince film büyütme teknikleri) verilecektir. İnce film teknolojileri ve uygulamaları hakkında genel kültür verilecektir.
Dersin Amacı İnce Film Büyütme Teknolojileri hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biriktirme Teknolojilerine Genel Bakış
2 Biriktirme Prosesi Tanımları
3 Vakum ve Vakum Teknolojileri
4 İnce Film için Yüzey Hazırlama Prosesleri
5 Fiziksel Buhar Biriktirme Genel Bakış
6 Isıl Buharlaştırma Yöntemi
7 Saçtırma ile Biriktirme Prosesi
8 Elektron Demeti ile Buharlaştırma Yöntemi
9 Atomik Katman Biriktirme
10 Kimyasal Buhar Biriktirme Genel Bakış
11 Solusyon Bazlı Biriktime
12 Ultasonik Sprey Kaplama
13 Spin Kaplama ve Daldırma Yöntemleri
14 İnce Film ve Kaplamaların Karakterizasyonuna Genel Bakış
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Thin Film Device Applications; Chopra K.L.; Plenum Press; ISBN- 0-306-41297-7
Diğer Kaynaklar Handbook of Deposition Technologies for Thin Film and Coating, Science, Application and Technology; Thir Edition; Martin P. M.; Elsevier;ISBN–13: 978-0-8155-2031-3
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)