Ders Adı Üçüncü Nesil Güneş Pilleri
Ders Kodu 3d7ab5492fed400e8b
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 0- 0- 0- 0-
Dersin Yardımcıları 0- 0- 0- 0-
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda yeni nesil fotovoltaik teknolojiler açıklanmış ve temel sıralı göze yapıları verilmiş olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders yeni nesil fotovoltaik teknolojilerinin avantajlarını, gerekliliğini ve önemini kapsar ve sıralı aygıt yapılarının fiziksel özelliklerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel amacı yeni nesil güneş gözesi teknolojilerini gerekliliğini göstermek ve sıralı gözeleri açıklamaktır.
Dersin Amacı Yeni nesil sıralı güneş gözeleri hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement Sınıf
Hafta Konular  
1 Üçüncü nesile genel bakış
2 Siyah cisim ışıması ve güneş spektrumu
3 Güneş Gözelerinin Enerji, entropi ve verimi
4 Tek eklemli gözeler (p-n eklemi)
5 Verim kayıpları
6 Tek eklemli gözelerin termodinamiği
7 Sıralı gözeler
8 Yasak Bant aralığı mühendisliği
9 Spektrum ayırma ve katmanlama
10 Yeni nesil güneş gözeleri
11 Yüksek verimli çok eklemli güneş gözeleri
12 Fotovolatikler için gelişmiş inorganic maddeler
13 Hibrit güneş gözeleri
14 Çok eklemli göze biriktirme metodları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 5
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Principle of Solar Cells, LEDs and Diodes, The Role of PN Junction; WILEY; Kıtai A.; ISBN 978-1-4443-1834-0.
Diğer Kaynaklar Third Generation Photovoltaics, Advanced Solar Energy Conversion; Springer; Green M. A.; ISBN-10 3-540-26562-7.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)