Ders Adı Diferansiyel denklemlerin grup analizi
Ders Kodu 5b57a8d5fb3b449f9e
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gruplar Gruplara örnekler Bir parametreli Li grup dönüşümleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Li cebri,Kontak dönüşümler,İki boyutlu Li grubunu sağlayan ikinci mertebe diferansiyel denklemlerin çözümleri,Diferansiyel denklemin mertebesinin indirilmesi ,Standart değişkenler yöntemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Li cebri Diferansiyel denklemlerin sağladığı gruplar Kontak dönüşümler
Dersin Amacı Bu dersin amacı kuantum fiziğinin temel denklemlerinin simetri analizini yapmak ve keyfi spini olan parçacıklar için farklı simetri grupları olan diferansiyel denklemler üretmektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Tanımlar ve basit uygulamalar
2 Bir parametreli grup dönüşümleri
3 Genişleme formülü
4 Diferansiyel denklemlerin sağladığı gruplar
5 Li cebri
6 Kontak dönüşümler
7 İki boyutlu Li grubunu sağlayan ikinci mertebe diferansiyel denklemlerin çözümleri
8 Diferansiyel denklemin mertebesinin indirilmesi
9 Örnek problem
10 Standart değişkenler yöntemi
11 Yeni değişkenlere geçme ve baz
12 İki boyutlu cebrin standart formu
13 Bir integrasyon algoritması
14 Algoritman uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 0
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 0
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 0
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 0
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 0
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 0
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 0
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)