Ders Adı Mühendislikte Nükleer Yöntemler
Ders Kodu 01FZK6107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-İskender AKKURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Nükleer Fiziğin teknolojik gelişmelere katkısını kavrayabilme. 2) Nükleer teknolojinin insan yaşantısına katkısını kavrayabilme. 3) Nükleer radyasyonların ışınlama teknikleri hakkında fikir sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Radyoizotopların, nötronların, yüklü parçacıkların ve gama ışınlarının bazı mühendislik ve çevre sorunları problemlerinin çözülmesinde kullanılması, radyo-izleme, radyo-ölçüm, radyo-grafi ve ışınlama tekniği ilkeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Nükleer bilimlerin mühendislik açıdan nasıl kullanıldığının ve bunun çeşitli sahalardaki teknolojik geri dönüşünün incelenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Radyoizotoplar
2 Radyoizotopların mühendislikteki uygulamaları
3 Alfa taneciklerinin mühendislikteki uygulamaları
4 Alfa taneciklerinin mühendislikteki uygulamaları
5 Beta taneciklerinin mühendislikteki uygulamaları
6 Beta taneciklerinin mühendislikteki uygulamaları
7 Applications of beta particles in engineering
8 Gama taneciklerinin mühendislikteki uygulamaları
9 Nötronların mühendislikteki uygulamaları
10 Nötronların mühendislikteki uygulamaları
11 Radyo-izleme
12 Radyo-ölçüm
13 Radyo-grafi
14 Işınlama tekniği ilkeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)