Ders Adı Atom ve Molekül Fiziği
Ders Kodu 01FZK6110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ahmet TOKATLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çok elektronlu atomların açıklanması L-S çiftleniminin açıklanması Seçim kurallarının tartışılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çok-Elektonlu Atomlar, Terimler, Elektrik Dipol Geçişleri İçin Seçim Kuralları, L -S Çiftlenimi, X-Işını Spektrumları, Açısal Momentumların Toplanması, Moleküller, Moleküller Enerji, Atom Yörüngelerinin Çizgisel Bileşimi, Hartree-Fock Yöntemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Atom ve moleküllerle ilgili temel kavramların öğrenilmesi
Dersin Amacı Çok elektronlu atomların yapısını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çok-Elektonlu Atomlar
2 Çok-Elektonlu Atomlar
3 Terimler
4 Elektrik Dipol Geçişleri İçin Seçim Kuralları
5 Elektrik Dipol Geçişleri İçin Seçim Kuralları
6 L -S Çiftlenimi
7 X-Işını Spektrumları
8 Açısal Momentumların Toplanması
9 Moleküller
10 Moleküller Enerji
11 Atom Yörüngelerinin Çizgisel Bileşimi
12 Atom Yörüngelerinin Çizgisel Bileşimi
13 Hartree-Fock Yöntemi
14 Hartree-Fock Yöntemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. B. H. Bransden and C. J. Joachain “Physics of Atoms and Molecules” John Wiley and Sons Inc., New York, 1983. 2. P. W.Atkins “Molecular Quantum Mechanics” Oxford University Press, New York,1983. 3. M. Alonso, H. Valk “Quantum Mechanics Principles and Applications, Addison-Wesley Publishing, 1973. 4. R. L. Liboff “Introductory quantum Mechanics” Holden-Day Inc., London,1980.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)