Ders Adı Nükleer Magne Rezonans (NMR) Teorisi ve Teknikleri
Ders Kodu 01FZK6114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ahmet Tokatlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sıvılarda NMR öğrenmek NMR spektrumlarını analiz etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pulslu ÇMR, Serbest İndüksiyon Sinyali, Sıvılarda ÇMR, Dipolar Etkileşme, Çekirdek Magnetik Durulma, Overhauser Olayı, Boyuna Durulma Zamanı, Spin-Spin Durulma Zamanı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri NMR temel kavramlarını öğrenmek
Dersin Amacı NMR Spektroskopisini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pulslu ÇMR
2 Pulslu ÇMR
3 Pulslu ÇMR
4 Serbest İndüksiyon Sinyali
5 Sıvılarda ÇMR
6 Dipolar Etkileşme
7 Dipolar Etkileşme
8 Çekirdek Magnetik Durulma
9 Çekirdek Magnetik Durulma
10 Overhauser Olayı
11 Overhauser Olayı
12 Boyuna Durulma Zamanı
13 Boyuna Durulma Zamanı
14 Spin-Spin Durulma Zamanı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 0
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. C. N. Banwell and E. M. McCash “Fundemantals of Molecular Spectroscopy” Tata McGraw-Hill Copmany Lmt. Second Press New Delhi,1996. 2. J. W. Hennel and J. Klinowski (Translation: S. Bahçeli) “Çekirdek Mağnetik Rezonansın Temelleri” SDU Press, UK, 1983
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)