Ders Adı Kuantum Alanlar Teorisi
Ders Kodu 01FZK6115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ahmet TOKATLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kutlesiz Limit ve Weinberg Teoremini öğrenme Slavnov-Taylor Özdesliklerini tartışma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği BPHZ Renormalizasyon Teorisi, Green Fonksiyonlarinin UV ve IR Limitlerindeki Asimptotik Özellikleri, Renormalizasyon Grubu Denklemleri, Kutlesiz Limit ve Weinberg Teoremi, Bozulmus Ölcek Degismezligi ve Callan-Symanzik Denklemleri, Fonksiyonel Yöntemler, Abelyen Olmayan Ayar Teorileri ve İz İntegral Kuantumlanmasi, Boyutsal Regularizasyon, Slavnov-Taylor Özdeslikleri, Kendiliginden Simetri Bozulmasi, Kutleli Ayar Teorileri ve Renormalizasyon, Asimptotik Serbestlik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kuantum alanlar teorisinin ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 BPHZ Renormalizasyon Teorisi
2 BPHZ Renormalizasyon Teorisi
3 Green Fonksiyonlarinin UV ve IR Limitlerindeki Asimptotik Özellikleri
4 Renormalizasyon Grubu Denklemleri
5 Kutlesiz Limit ve Weinberg Teoremi
6 Bozulmus Ölcek Degismezligi ve Callan-Symanzik Denklemleri
7 Fonksiyonel Yöntemler
8 Abelyen Olmayan Ayar Teorileri ve İz İntegral Kuantumlanmasi
9 Boyutsal Regularizasyon
10 Slavnov-Taylor Özdeslikleri
11 Kendiliginden Simetri Bozulmasi
12 Kutleli Ayar Teorileri ve Renormalizasyon
13 Kutleli Ayar Teorileri ve Renormalizasyon
14 Asimptotik Serbestlik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. P. Breitenlohner and D. Maison “Quantum Field Theory” Proceedings of the RingbergWorkshop, Germany,1998 2. M. Alonso, H. Valk “Quantum MechanicsPrinciples and Applications, Addison-Wesley Publishing, 1973.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)