Ders Adı Kristal Kusurları ve Elektriksel Özellikleri
Ders Kodu 01FZK6119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nazım UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katıların band yapısı ve kristal kusurlarının öğrenilmesi Kuvvet ya da hidrostatik basınç ile kristal kusurlarının arttığının farkına varılması Katıların elektriksel özellikleri ile kristal yapı arasındaki ilişkinin öğrenilmesi Kristal kusurlarının katıların diğer özellikleri üzerine etkisinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders bazı metal, yarıiletken ve diode gibi bazı katıların elektriksel özellikleri ile kristal kusurları arasındaki ilişki ile ilgilidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Katıların elektriksel özellikleri ve kristal kusurları arasındaki ilişkiyi öğrenmek Katıların elektriksel özelliklerini iyileştirmek
Dersin Amacı Bu kurs metal ve yarıiletkenlerin elektriksel özellikleri üzerine kristal kusurlarının etkisinin öğretilmesini amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kristal Kusurlarına Giriş
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Kristal yapı
3 Katıların Band Yapısı
4 Metallerin Elektriksel İletkenliği
5 Yarıiletkenlerin Elekriksel İletkenliği
6 Metallerin Elektriksel İletkenliğine Kristal Kusurlarının Etkisi
7 Yarıiletkenlerin Elektriksel İletkenliğine Kristal Kusurlarının Etkisi
8 Derin Seviye Tuzakları
9 Kuvvet ya da Hidrostatic Basınç Altında Yasak Enerji Aralığı İlişkileri
10 Kuvvet ya da Hidrostatik basınç Altında Faz İlişkileri ve İletkenlik
11 Mobilite ve Taşıyıcı Konsantrasyonu Üzerine Kristal Kusurlarının Etkisi
12 Hidrostatik Basınç Altında Diyotların Engel Yüksekliğinin Değişimi ve Kusurlar
13 Yarıiletkenlerin Yasak Enerji Aralığı ve Çizgisel Kusurlar
14 Süperiletkenlik üzerine kristal kusurlarının etkisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 5 9 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kitap ve bilimsel makalelerden oluşturulan ders notları
Diğer Kaynaklar Çizgisel kusurlar ve kristalerde plastik akış,, A. H. Cotrell Oxford Uni. Pres, 1953 Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Kasif Onaran, Bilim Teknik Yayınıevi, 1995 Katıların elektronik özellikleri ve band yapısı, J. Singleton, Oxford master series in condensed matter physics, Oxford Uni. Press, 2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)