Ders Adı Fizikte Bilgisayarlı Hesaplama
Ders Kodu 01FZK6132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Differensiyel denklemlerin sayısal çözümleme yöntemleri. Çözüm tekniklerinin fizik problemlerine uygulanması Fizik problemlerinin numerik ve analitik yöntemlerle programlama dillerine aktarımı Analitik ve sayısal çözüm tekniklerinin karşılaştırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizikteki problemlere bilgisayarlı hesaplama tekniklerinin uygulanması. Diferensiyel denklemlerin numerik çözümleri. Keyfi bir potansiyeldeki parçacık yörüngesinin gösterimi ve hesaplanması. Nonlıneer dinamiğe giriş. Rastgele Sayılar ve Monte-Carlo Metodu. Matematiksel fizikte seçilen metodların numerik hesaplama haline getirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Differensiyel denklemlerin sayısal çözümleme yöntemlerinin anlaşılması. Çözüm tekniklerinin fizik problemlerine uygulanması Fizik problemlerinin numerik ve analitik yöntemlerle programlama dillerine aktarımı Analitik ve sayısal çözüm tekniklerinin karşılaştırılması
Dersin Amacı Öğrenciler basit bilimsel programlama teknikleriyle ve Matematiksel fizikteki konulardan ve adi diferansiyel denklemlerden seçilen durum çalışmaları ve örneklerin kullanımı ile problem çözme stratejileriyle tanıştırılacak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Fizikteki problemlere bilgisayarlı hesaplama tekniklerinin uygulanması.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
2 Fizikteki problemlere bilgisayarlı hesaplama tekniklerinin uygulanması.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
3 Diferensiyel denklemlerin numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 1
4 Diferensiyel denklemlerin numerik çözümleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 2
5 Numerical solution of differential equations.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 2
6 Keyfi bir potansiyeldeki parçacık yörüngesinin gösterimi ve hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
7 Keyfi bir potansiyeldeki parçacık yörüngesinin gösterimi ve hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 3
8 Nonlineer dinamiğe giriş.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 4
9 Rastgele Sayılar ve Monte-Carlo Metodu.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 5
10 Rastgele Sayılar ve Monte-Carlo Metodu.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 5
11 Rastgele Sayılar ve Monte-Carlo Metodu.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 5
12 Matematiksel fizikte seçilen metodların numerik hesaplama haline getirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 6
13 Matematiksel fizikte seçilen metodların numerik hesaplama haline getirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 6
14 Matematiksel fizikte seçilen metodların numerik hesaplama haline getirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notu: Bölüm 6
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 5
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 2
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 80
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dersin internet sayfası
Diğer Kaynaklar “Numerical Recipes in C”, W. Press, S. Teukolsky, W. Vetterling, and B. Flannery (1992, Cambridge University Press).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)