Ders Adı Moleküler Orbital Teorisi
Ders Kodu 01FZK6135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Semiha BAHÇELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hartree- Fock Metodunu öğrenme Yoğunluk Fonksiyon Metodunu öğrenme Hatree-Fock Metodu ile Yoğunluk Fonksiyon Metodunu karşılaştırma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hartree- Fock Metodu, Yoğunluk Fonksiyon Metodu, Moller-Plesset Pertürbasyon Teorisi, Yarı Deneysel Metotlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Moleküler orbital teorinin temel ilkelerini öğrenmek
Dersin Amacı Yaklaşım metotlarıyla Schrödinger denkleminin çözümlerini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hartree- Fock Metodu
2 Hartree- Fock Metodu
3 Hartree- Fock Metodu
4 Hartree- Fock Metodu
5 Yoğunluk Fonksiyon Metodu
6 Yoğunluk Fonksiyon Metodu
7 Yoğunluk Fonksiyon Metodu
8 Moller-Plesset Pertürbasyon Teorisi
9 Moller-Plesset Pertürbasyon Teorisi
10 Moller-Plesset Pertürbasyon Teorisi
11 Yarı Deneysel Metotlar
12 Yarı Deneysel Metotlar
13 Yarı Deneysel Metotlar
14 Yarı Deneysel Metotlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 3
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. J. B. Foresman and E.Frisch ” Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods”, Second Edition,Gausian Inc. Pittsburgh, PA, 1996 2. D. A. McQuarrie “Quantum Chemistry” Oxford University Press, England, 1983
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)