Ders Adı İç Yapıların Termodinamiği
Ders Kodu 01FZK6145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Nazım Uçar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Oksit tabakalarının oluşmasının öğrenilmesi çekirdeşleşmenin anlaşılması yeniden kristalleşme ve çökelmenin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı, yeni fazların oluşması, faz kinetiği, kristalleşme ve okidasyonun ögrenilmesine yöneliktir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Isısal etkileirn anlaşılması Oksidasyonun öneminin farkedilmesi Faz dönüşümünün anlaşılması
Dersin Amacı Bu kursun amacı kristal ve kristal olmayan yapıların iç yapılarının termodinamiğinin öğrenilmesini amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Faz dönüşümü
2 Homojen çekirdekleşme
3 Heterojen çekirdekleşme
4 Faz kinetiği
5 Katılaşma
6 Yenidenn kristalleşme
7 Çökelme
8 Oksitlenme
9 Oksit tabakasının özellikleri
10 Koruyucu oksitler
11 Oksitlenmenin etkileri
12 Oksit tabakasının büyüme hızı
13 İnce tozların özellikleri
14 Proplemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 3
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 3
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kitap ve bilimsel makalelerden oluşturulan ders notları
Diğer Kaynaklar Malzemelerin yapı ve özellikleri, cilt II, Kaşif Onaran İTÜ yayınları, İstanbul, 1968
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)