Ders Adı Moleküllerdeki Atomların Kuantum Teorisi
Ders Kodu fc3af2292c9749faa6
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ahmet TOKATLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Moleküllerde elektron yoğunluk fonksiyonunun tanımlanması Moleküllerdeki kritik noktaların tanımlanması Bağ kritik noktalarındaki enerji yoğunluklarının tartışılması Bağ özelliklerinin moleküllerdeki atomların quantum teorisinden türetilen topolojik parametrelerle ilişkisinin öğrenilmesi AIMALL paket programının kullanılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektron yoğunluğu topolojisi, Bağ ve virial yollar, Bağ özellikleri, BCP'de elektron yoğunluğu, Elektron yoğunluğunun Laplasiyeni, Bağ elipsitisi, BCP'de enerji yoğunlukları, Bağlı atomlar arasında elektron delokalizasyonu, Atoma ait özellikler, Titreşim absopsiyon şiddetlerine atoma ait katkılar, Kapalı kabuk moleküllerinin mıknatıslanmalarına atoma ait katkılar, ELF topolojisi, Moleküllerdeki atomların kuantum teorisini kullanarak aromatiklik analizi, AIMALL paket programı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Moleküllerdeki atomların kuantum teorisi ile ilgili temel kavramalrın öğrenilmesi Moleküler kristaller ve kompleklerin özelliklerinin moleküllerdeki atomların kuantum teorisi vasıtasıyla açıklanması Moleküllerin aromatikliğinin moleküllerdeki atomların kuantum teorisi vasıtasıyla açıklanması Moleküllerdeki atomların kuantum teorisi ve hidrojen bağlarının farklı türlerinin etkileşme enerjilerinin ilişkilerinin karşılaştırılması
Dersin Amacı Moleküllerdeki atomların kuantum teorisini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektron yoğunluğu topolojisi
2 Bağ ve virial yollar
3 Bağ özellikleri
4 BCP'de elektron yoğunluğu
5 Elektron yoğunluğunun Laplasiyeni
6 Bağ elipsitisi
7 BCP'de enerji yoğunlukları
8 Bağlı atomlar arasında elektron delokalizasyonu
9 Atoma ait özellikler
10 Titreşim absopsiyon şiddetlerine atoma ait katkılar
11 Kapalı kabuk moleküllerinin mıknatıslanmalarına atoma ait katkılar
12 ELF topolojisi
13 Moleküllerdeki atomların kuantum teorisini kullanarak aromatiklik analizi
14 AIMALL paket programı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Bader FW (1994) Atoms in Molecules: A Quantum Theory. Clarendon Press,Oxford 2)Matta CF, Boyd RJ (Eds.) (2007) The Quantum Theory of Atoms in Molecules: From Solid State to DNA and Drug Design. Wiley-VCH, Weinheim 3)Keith TA (2010) AIMAll program Version 10.12.11. http://aim.
Diğer Kaynaklar Kullanılmamaktadır
Materyal
Dökümanlar Kullanılmamaktadır
Ödevler Kullanılmamaktadır
Sınavlar Kullanılmamaktadır
Materyal Diğer Kullanılmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)