Ders Adı Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
Ders Kodu 3d3d01c1a428470f98
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Seyfettin ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Ahmet TOKATLI
Dersin Öğrenme Çıktıları Kristalin yapısal, elektronik ve optik özelliklerinin DFT ile belirlenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yoğunluk fonksiyonel teorisinin temelleri, kristaller için DFT hesaplamaları, yüzey araştırması için DFT.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, malzeme tasarımı veya kristallerin DFT hesaplamalarını yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. Sonuçta, araştırmacının hesaplamalarını uygulamalı olarak yapabilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Amacı katıhal fizikçilerinin ve malzeme bilimcilerinin yeni malzeme tasarlamasında ve kristal yapıların yapısal, elektronik ve optik özelliklerinin çalışılmasında DFT önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda; kuantum mekaniğinin bazı önemli fikirlerini ve DFT için önemli olan yaklaşımları sunmak bu dersin amaçlarındandır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yoğunluk fonksiyonel teorisi nedir?
2 Schrödinger denklemi
3 Değiş-tokuş korelasyon fonksiyoneli
4 periyodik yapılar, süper hücreler ve örgü parametreleri
5 faz dönüşümleri
6 ters uzay
7 enerji kesilimi
8 sayısal optimizasyon ve toplam enerji hesabı
9 geometri optimizasyonu
10 süper hücre hacmi ve şeklinin optimizasyonu
11 Miller indisleri ile yüzeylerin sınıflandırması
12 yüzey enerjilerinin hesaplanması
13 Atom topluluğunun titreşimi
14 sıfır nokta enerjileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 2 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 22 22
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Yoğunluk Fonksiyonel Teori Giriş (Ders Notu), Seyfettin Çakmak
Diğer Kaynaklar David S. Sholl and Janice A. Steckel. Density Functional Theory: A Practical Introduction. Wiley, 2009. R. G. Parr and W. Yang. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. Oxford Science Publications, 1989. W. Koch and M. C. Holthausen. A Chemist’s Guide to Density Functional Theory. Wiley-VCH, 2 edition, 2001. Charles Kittel. Introduction to Solid State Physics. Wiley, 8th edition, 2005. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Pratik bir giriş,Çeviri editörleri Sezgin Aydın-Nurettin Körözlü, Nobel Akademik Yayıncılık (2012)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)