Ders Adı Fenciler ve Mühendisler İçin Latex
Ders Kodu 5a5a05a828ed460c89
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Halil OTURAK
Dersin Yardımcıları 3-Halil Oturak
Dersin Öğrenme Çıktıları Latex ile her türlü belgeyi (makale, tez, sunum, kitap) hazırlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Unix-linux sistem temel komutlar, Metin editörleri, Latex komutları,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri All kinds of documents with Latex (articles, theses, books, slides, etc.) teach the preparation
Dersin Amacı bilim insanlarının çalışmalarını sunabileceği dergi yelpazesini genişletmek
WorkPlacement yapılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Unix-linux komutları
  Ön Hazırlık: Unix-linux komutları
2 Metin editörü (vi, emacs)
  Ön Hazırlık: Metin editörü (vi, emacs)
3 Latex kaynak dosyaları
  Ön Hazırlık: Latex kaynak dosyaları
4 Sayfa düzeni oluşturma ve içerik düzenleme
  Ön Hazırlık: Sayfa düzeni oluşturma ve içerik düzenleme
5 Latex komutları
  Ön Hazırlık: Latex komutları
6 Kaynak dosyalarının derlenmesi
  Ön Hazırlık: Kaynak dosyalarının derlenmesi
7 Belge tipleri: article, report, book, letter, slide
  Ön Hazırlık: Belge tipleri: article, report, book, letter, slide
8 Özel Karakterler
  Ön Hazırlık: Özel Karakterler
9 Denklem hazırlama
10 Çizelge hazırlama
11 Şekil ekleme
12 Kaynakça ve dizi ekleme
13 Makele hazırlama
14 Tez hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 3
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 100
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Latex2e
Diğer Kaynaklar https://www.ctan.org/ http://latex-project.org/site-news.html https://tug.org/
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)