Ders Adı İnce Filmler Metal-Oksit
Ders Kodu 507024f7df7e4d0db7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat KALELİ
Dersin Yardımcıları 100-Durmuş Ali ALDEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları İnce film biriktirme tekniklerini öğrenmek İnce film metal oksit üretim ve karakterizasyon tekniklerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders ince film metal oksitler için biriktirme ve karakterizasyon teknikleri içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Metal oksit yapısını anlamak Metal oksit ince film biriktirmeyi anlamak Metal oksit kullanımını anlamak
Dersin Amacı İnce film metal oksitlerin üretimi ve kullanımı hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Metal oksitlerin elektriksel özellikleri(MO)
2 Metal oksitlerin optik özellikleri(MO)
3 MO lar için PVD teknikleri
4 MO lar için CVD teknikleri
5 MO ların yüzey özellikleri
6 MO ların yapısal özellikleri
7 Şeffaf iletken oksitlerin üretim ve karakterizasyonu I
8 Şeffaf iletken oksitlerin üretim ve karakterizasyonu II
9 TiO2 ince filmlerin üretim ve karakterizasyonu
10 MO' ların güneş gözesi uygulamaları I
11 MO' ların güneş gözesi uygulamaları II
12 MO Hole iletim katmanları
13 MO Elektron iletim katmanları
14 MO ince film kusurları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 4
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu "Thin Film Metal-Oxides Fundamentals and Applications in Electronics and Energy" Shriram Ramanathan Cambridge MA 02138 Perice Hall USA
Diğer Kaynaklar "Metal Oxides Chemistry and Application" CHEMICAL INDUSTRIES A Series of Reference Books and Textbooks Consulting Editor HEINZ HEINEMANN Berkeley, California
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)