Ders Adı Tez (Doktora)
Ders Kodu 01FZK8601
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 30
Dersi Veren(ler) 1-Semiha BAHÇELİ 1-Nuri ÖZEK 1-İskender AKKURT 2-Lütfi ÖKSÜZ 2- 3-Halil OTURAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tez teklifleri sunabilmek. Problemi tanımlamak ve onun zorluğunu kavramak. Gerekli veriyi toplamak ve analiz etmek. Probleme olası çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek. Sonuçları etkin bir şekilde sunmak ve uygulanabilirliğini tartışmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersi birden fazla öğretim elemanı vermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Lisanüstü çalışmanın bitirilmesi için son aşama olarak yetkinliğin sınanmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma ve dersin içeriği üzerine bilgilenme.
2 Tanışma ve dersin içeriği üzerine bilgilenme.
3 Öğrencilerden bir konu seçmeleri bununla ilgili olarak seminer hazırlayıp sunmaları istenir.
4 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
5 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
6 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
7 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
8 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
9 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
10 Yapılan araştırma ve incelemeler tartışılır. Öğrencilerden tez yazım kuralına uygun bir şekilde makale hazırlamaları istenir. Proje istenir
11 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
12 Öğrenciler araştırma-inceleme yapar.
13 Seminer sunumları yapılır.
14 Seminer sunumları yapılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 0
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 0
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 0
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 0
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 0
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 0
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 0
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 10 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 14 196
Ödevler 10 30 300
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 20 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 25 50
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 726    
Dersin Akts Kredisi 30    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Öğrenci seçtiği tez konusuyla ilgili olarak her türlü makale,kitap ve diğer kaynak araştırmalarını yapar.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Tez tamamlanınca, öğrenci enstitü tarafından atanan jüri karşısında savunmasını yapar.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)